Impact van voedselverspilling

Freke van Nimwegen Mede-oprichter
6 september 2015

Wanneer mensen ons vragen waarom we ons inzetten tegen voedselverspilling, dan is ons antwoord: omdat voedselverspilling ontzettend veel impact heeft op onze wereld. Want alles wat er vooraf is gegaan om dat eten op jouw bord te krijgen, gaat verloren. Het water dat is gebruikt op het land, de CO2 uitstoot tijdens het transport, het landgebruik, de fossiele brandstoffen die worden gebruikt voor de verpakking. Wist je dat van al het water dat een Nederlander gebruikt, 85% nodig is voor ons eten?

Meten is weten!

Het is altijd goed om impact kwantificeerbaar te maken… hoe groot is die impact van voedselverspilling op onze wereld nou echt? Tot nu toe hebben we de impact van Instock uitgedrukt in borden met gered eten (>50.000 borden sinds de opening juni 2014) of kilo’s gered eten (>1000 kilo per week). Safae Farrahi, student bedrijfseconomie ging de uitdaging aan om dit specifieker te maken. Zij berekende welke milieukosten van voedselreststromen door Instock worden vermeden, met het gegeven dat wij zo’n 1000 kilo voedsel per week van de afvalbak redden.

Methode

Safae gebruikte hiervoor een Life Cycle Assessment (LCA): een methode om de milieubelasting in kaart te brengen gedurende de gehele levenscyclus van het product. Ze begint haar onderzoek door het geredde eten te categoriseren in brood, vlees en groenten/fruit. Vervolgens heeft ze data gebruikt die bekend zijn over een aantal indicatoren, namelijk C0₂-uitstoot, het gebruik van fossiele brandstoffen, landgebruik en watergebruik. Door de vermeden milieukosten vervolgens te refereren aan eenvoudige feiten, wordt de impact op het milieu inzichtelijker.

En? Wat voor impact heeft Instock?

Op het moment van het onderzoek (juli 2015) was het een gegeven dat we jaarlijks 52.000 kilo (1.000 kilo per week) eten redden van de afvalbak. Hiermee worden er de volgende milieukosten vermeden:
• Maar liefst 6 voetbalvelden aan landgebruik (40.000 m2 per jaar)
• Het energieverbruik van 26 huishoudens (305.000 MJ per jaar)
• Het watergebruik van 16 eenpersoonshuishoudens (650 m3 per jaar)
• Bovendien hoeven er een jaar lang 960 minder bomen te groeien vanwege de vermeden CO₂ uitstoot (48.000 kg C0₂eq per jaar)

Dat de voedselproductie een grote voetprint achterlaat wisten we al, maar toch schrikken we van deze cijfers. Daarom zijn we nog lang niet klaar met onze missie en willen we graag opschalen. Wat kan jij doen om je eigen voetprint te verkleinen? Natuurlijk door minder weg te gooien maar ook door bijvoorbeeld minder vlees te consumeren.

UPDATE: inmiddels kunnen we met trots zeggen dat we bovenstaande cijfers al hebben verdubbeld in de afgelopen maanden! We zijn aan het opschalen om een productlijn te realiseren. Hierover zullen we snel meer vertellen. 😉